koldkrigsmuseum
Stevnsfort

koldkrigsmuseum
Stevnsfort

VIDEN OM KOLDKRIGSMUSEUM STEVNSFORT

Stevnsfort blev indviet i 1953, men stod først helt færdigt i 1955. Bagtæppet for opførslen var Den Kolde Krigs udvikling efter 2. verdenskrig og ikke mindst Danmark indmeldelse i NATO i 1949.

Hovedfjenden var nu den kommunistiske “østblok”, som bestod af Sovjetunionen og en række østeuropæiske lande. Danmark lå i Den Kolde Krigs frontlinje, idet vi gennem Østersøen var naboer til østbloklandende Østtyskland (DDR), Polen og Sovjetunionen. Skulle man fra Østersøen ud i Atlanterhavet foregik det gennem danske farvande.


Derfor byggede man Stevnsfort og Langelandsfort, som tilsammen dækkede indsejlingen til de danske stræder (Øresund, Storebælt og Lillebælt) fra øst. I krigstid skulle forterne spærre disse farvande indtil der nåede forstærkninger frem vestfra. I fredstid fungerede forterne som farvandsovervågning, hvor man hver dag, døgnet rundt, holdt øje med al skibstrafik som passerede.

Stevnsfort er kendetegnet ved at være underjordisk; såvel betjeningen af fortets hovedbevæbning, to store tyske kanoner, samt farvandsovervågningen blev udført fra “Undergrunden” – underjordiske rum forbundet af karakteristiske lange gange hugget ud i klinten.


Når du besøger Stevnsfort på en guidet tur får du både set kanonerne og farvandsovervågningens hovedkvarter under jorden – og meget meget andet.


I 1984 skete en omrokering af det danske missilforsvar som gjorde at en enhed (eskadrille) af det amerikanske missilsystem HAWK blev stillet op på Stevnsforts område over jorden. På Stevnsforts terræn kan du den dag i dag se missilsystemet. Gå en tur på egen hånd med vores audioguide i ørerne og lær om Danmarks luftforsvar i en højspændt periode.


Både HAWK-eskadrillen på Stevnsfort, samt selve fortet blev nedlagt i år 2000. Museet åbnede i 2008.

I Stemmer fra Den Kolde Krig beretter tidligere tjenestegørende om tiden som soldat på Stevns. Lyt med i din foretrukne podcast-app – eller lige her.

Koldkrigsmuseum Stevnsfort er et aktivt forskende museum og vi har gennem tiden udgivet et antal publikationer; både videnskabelige og populære.

Gennem tiden har vi deltaget i flere forskningsprojekter og tillige udgivet såvel forskningsrapporter som populærvidenskabelige udgivelser (listen er kronologisk).

 

Henny Tønner Pedersen, Stevnsfort som arbejdsplads, Østsjællands Museum 2006.

 

Margit Bech Larsen, Stevnsfortet – demonstration af dansk forsvarsvilje, Rapport til Kulturarvsstyrelsen, Østsjællands Museum 2008

 

Thomas Tram Pedersen, ‘Med frygt skal man forsvar bygge – den Kolde Krigs forsvar og bygninger 1945-1989’, I Krigens Fodspor – forsvarsbyggerier i Danmark, Kulturarvsstyrelsen 2010. Tilgængelig her.

 

Margit Bech Larsen, Mellem afskrækkelse og symbolforsvar. Den politiske og militære baggrund for opførelsen af Stevnsfort og Langelandsfort 1945-1954. Et casestudie i dansk forsvars- og alliancepolitik. Magisterkonferensafhandling, Københavns Universitet 2010. Læs den her.

 

Tom Wismann, I paddehattens skygge, Steel & Stone 2013

 

Margit Bech Larsen: ‘Vejen til Danmarks sidste kystforter: Stevnsfort og Langelandsfort 1945-54’, i Fra Krig og Fred, 2014/1. Tilgængelig her.

 

Morten Stenak, Thomas Tram Pedersen, Peer Henrik Hansen og Martin Jespersen, KOLD KRIG – 33 fortællinger om Den Kolde Krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland, Kulturministeriet, Kulturstyrelsen 2014. Tilgængelig her. Se også projektets hjemmeside under Slots- og Kulturstyrelsens bevaringstemaer her.

 

Iben Bjørnsson, ‘Kold krig? Glem det!’, Politiken Historie 1, 2018

 

Iben Bjørnsson, ‘Koldkrigsmuseum Stevnsfort – Øresunds vogter’, Kold krig på museum, Langelands Museum 2019

 

Iben Bjørnsson og Martin Jespersen, ‘En paddehattesky over København’, Politiken Historie 6, 2019

 

Iben Bjørnsson, ‘The “Greenland Card”. Arctic Colonialism in the Cold War Era’, Arctic Relations, januar 2020. Læs her.

 

Iben Bjørnsson, Rosanna Farbøl og Casper Sylvest, ‘Hvis krigen kommer: Forestillinger om fremtiden under den kolde krig’, Kulturstudier 1, 2020. Tilgængelig her.

 

Iben Bjørnsson, Ivan Lind Christensen og Marianne Rostgaard, ‘Atomangst og civilt beredskab. Forestillinger om atomkrig i Danmark 1945 – 1975’, introduktion til Atomangst og civilt beredskab. Forestillinger om atomkrig i Danmark 1945-1975. Red. Marianne Rostgaard og Morten Pedersen, Aalborg Universitetsforlag 2020. Kan købes her. Del af forskningsprojektet Hvis krigen kommer, støttet af VELUX fonden.

 

Iben Bjørnsson, ‘ “Stands tilløb til panik”. Civilforsvarspjecer som social kontrol.” Atomangst og civilt beredskab. Forestillinger om atomkrig i Danmark 1945-1975. Red. Marianne Rostgaard og Morten Pedersen, Aalborg Universitetsforlag 2020. Kan købes her. Del af forskningsprojektet Hvis krigen kommer, støttet af VELUX fonden.

 

Iben Bjørnsson, ‘Fodfolk i spionernes krig’, Politiken Historie 12, 2020

Se DR’s serie “Et sted, to verdener”, hvor afsnit 6 handler om Stevnsfort i 1962, og hvordan det i årtier var et centralt militært sted; en vigtig brik i Danmarks og Natos forsvar.

 

 

Se udsendelsen her. 

ADRESSE

Korsnæbsvej 60
4673 Rødvig

KONTAKT

E-mail


+45 56502806


Telefonen er åben
mandag til fredag
fra kl. 9 til 14.

FØLG OS PÅ

Østsjællands Museum | Koldkrigsmuseum Stevnsfort | Geomuseum Faxe | Kulturmuseum Øst | Stevns Klint  Østsjællands Museum | Koldkrigsmuseum Stevnsfort | Geomuseum Faxe | Kulturmuseum Øst | Stevns Klint