PRIVATLIVSPOLITIK

PRIVATLIVS-
POLITIK

Persondatapolitik

Østsjællands Museum håndterer forsvarligt personoplysninger efter de nyeste gældende internationale regler. Herunder får du få overblik over, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter personlige oplysninger.


Østsjællands Museum er dataansvarlig for modtagelsen og behandlingen af personlige oplysninger, som vi indsamler til en række forskellige formål (se afsnit 2). Derfor har vi vedtaget denne privatlivs­ beskyttelsespolitik, der har til formål at give et overblik over, hvilke oplysninger, vi indsamler om dig, og hvad vi bruger dem til.


Vi informerer også om retsgrundlaget for vores behandling af disse personoplysninger og om de rettigheder, du har. Samtidig sikrer vi naturligvis, at dine persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Skulle du have brug for yderligere information eller oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Kontaktinfo finder du nederst i dette dokument.

Afsnit 1:

Grundlaget for at indsamle, behandle og opbevaring af persondata.


Østsjællands Museum beder om visse personoplysninger hvis du f.eks. booker en fremvisning, foretager køb, kontakter os, ønsker at modtage henvendelser, eller deltager i vores begivenheder og konkurrencer. I forbindelse med at du skænker museet genstande til samlingerne eller afleverer genstande til danekræ-vurdering, registrerer vi også personoplysninger.

Disse personoplysninger kan omfatte:

Afsnit 2:

Østsjællands Museum indsamler, behandler og opbevarer personoplysningerne med følgende formål:

Retsgrundlaget for behandling af disse oplysninger sker i henhold til Justitsministeriet Databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. litra b.


Vi anvender også dit navn og e-mail for i øvrigt at kunne komme i kontakt med dig. Herudover indsamler vi dine personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, markedsføring og statistik. Der er på museets matrikler videoovervågning. Dette forekommer i henhold til gældende regler.


Videregiver vi dine oplysninger?


Nej, som udgangspunkt videregiver vi ikke de oplysninger, vi indsamler om dig. Dog kan personoplysninger i visse tilfælde overlades til eksterne samarbejdspartnere, når vi beder disse partnere behandle oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er certificerede data-behandlere og behandler kun data efter vores instruks. Data-behandlerne må ikke anvende oplysningerne til andre formål end opfyldelse af aftalen med Østsjællands Museum, og er desuden underlagt tavshedspligt. Vi har derfor indgået skriftlige aftaler med alle eksterne data-behandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Vi benytter ikke overførsel til 3. lande.


Derudover videregiver vi ikke dine oplysninger til tredjemand, medmindre vi ved lov eller myndighedspålæg måtte blive forpligtet hertil, eller vi har aftalt det med dig.


Hvor længe opbevarer vi dine data?


Personoplysninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles; personoplysninger kan opbevares i længere tidsrum, hvis personoplysningerne alene behandles til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, under forudsætning af, at der implementeres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som denne forordning kræver for at sikre den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.


Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling. I de fleste tilfælde vil det være, når den indgåede aftale er afsluttet, medmindre der jf. ovenstående er andre formål med indsamlingen.


Hvordan beskytter vi dine data?


Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.


Hvilke rettigheder har du selv?


Ifølge Databeskyttelsesforordningen har du selv en lang række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. De omfatter bl.a.:

Vil du vide mere?


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Vi håber, at du på siden her, har fundet tilstrækkelig og klar information om vores behandling af dine persondata. Skulle du have spørgsmål eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:


Østsjællands Museum
Rådhusvej 2
4640 Faxe
5650 2806


museum@oesm.dk

ADRESSE

Østsjællands Museum
Rådhusvej 2
4640 Faxe

KONTAKT

museum@oesm.dk


+45 56502806


Telefonen er åben
mandag til fredag
fra kl. 9 til 14.